Nordby Klokketårn på Samsø


Klokketårnet i Nordby

Historien

Nordbys berømte gulmalede Klokketårn er opført i løbet af månederne juli og august 1857 på foranledning af provst Frants V. S. Jacobsen i Nordby (fætter til Laura Jacobsen gift med brygger Carl Jacobsen, Carlsberg Bryggerierne).

Provst Jacobsen tegnede selv tårnet, der blev opført for indsamlede penge. Det siges at, et tårn i Belgien har dannet inspiration for byggeriet.

Tårnet opførtes på umatrikuleret fællesjord, og finansieringen fandt sted ved frivillige bidrag. Christian Kornmaaler gengiver i sin bog: Husmænd og håndværkere i Nordby Sogn, byggeregnskabet, der opgjordes til 253 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling.

Før det nuværende klokketårn lå der samme sted en klokkestabel - eller galge, som de lokale kaldte den. Den oprindelige gadeklokke fra 1600-tallet blev efter sigende skænket af en rig skipperbonde i taknemmelighed over, at han havde overlevet et skibsforlis. Klokken er blevet omstøbt.

Gadeklokken i Nordby er en erstatning for kirkeklokken, der pga. af kirkens beliggenhed næsten 2 km fra byen, vanskeligt kan høres her.

Siden er solen blevet ringet op og ned hver dag året rundt, som den ellers tidligere blev det fra Nordby Kirke. En time før gudstjeneste, bryllup og begravelse ringedes fra klokketårnet og derefter fra kirken. Tidligere blev der også ringet fra klokketårnet, hvis der var ildebrand eller der skulle indkaldes til bystævne.

Man kunne mod betaling til ringeren få ringet, hvis særlige budskaber skulle fortælles, f.eks. hvis et kreatur havde brækket et ben og måtte slagtes, så blev der solgt kød fra klokken.

Klokkeringning fra klokketårnet har altid været en del af arbejdsopgaven som graver ved Nordby Kirke. Vedligeholdelse, dvs. små reparationer og kalkning blev foretaget af graveren med hjælp af sognets vejmand.

I 2008 blev Samsøs sogne sammenlagt til ét pastorat med ét fælles menighedsråd. Grundet besparelser blev det besluttet i 2011 når graveren ved Nordby Kirke gik på pension ville stillingen ikke blive genbesat med samme arbejdsopgaver. Nordby Kirke fik automatisk klokkeringning og klokketårnet skulle der ikke ringes fra længere.

Fastboende og fritidssamsinger besluttede i 2012 at oprette et ringerlaug bestående af frivillige, som nu varetager ringningen. Solen ringes op hver morgen og ned hver aften fra påske til efterårsferien – ellers lørdage og søndage resten af året. I julen ringes hver dag. Ringningen består af ca 100 slag afsluttet med bedeslagene 3 x 3 slag.

Klokketårnet er en fredet bygning.

Klokketårnet i Nordby er et af Samsøs mest kendte vartegn og bliver besøgt og fotograferet af flere tusinde turister hvert år.

Hvis man vil støtte den gamle tradition kan man blive medlem eller give et bidrag ved henvendelse til:
nordbysognsringerlaug@gmail.comKlokketårnet ca. 1920Se mere om Nordby på www.nordbysamso.dk.
Nordby Samsø © www.nordbysamso.dk 2014